Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.5.2016 – Aprili ja Kilian v. komissio

(Asia F-18/12)1

(Henkilöstö – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Nimittävän viranomaisen tai työsopimuksen tekoon valtuutetun viranomaisen hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jonka edunsaaja on hyväksynyt – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskevan ehdotuksen peruuttaminen – Uusiin yleisiin soveltamissäännöksiin perustuva uusi hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Epäedullisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgia) ja Karin Kilian (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota PMO:n (palkkatoimisto) uuden laskelman mukaiseen ehdotukseen perustuva päätös ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirtämisestä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Sophie Aprili ja Karin Kilian vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 34.