Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 maj 2016 – Aprili och Kilian mot kommissionen

(Mål F-18/121 )

(Personalmål – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen – Överföring till unionens pensionssystem – Förslag om omräkning från tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten som godtagits av den berörda personen – Årerkallande av förslaget – Nytt förslag till omräkning enligt de nya genomförandebestämmelserna – Rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgien) och Karin Kilian (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi och slutligen, advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara därefter M. G. Gattinara, och slutligen, G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av pensionsrättigheter som intjänats före anställningen vid kommissionen på grundval av ett omräknat förslag från pensionskontoret.

Avgörande

Talan avvisas.

Sophie Aprili och Karin Kilian ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 138 av den 12.5.2012, s. 34