Language of document :

Kanne 24.5.2019 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(asia C-401/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna ja W. Gonatarski, adwokat)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Kantajan vaatimukset

Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta 17.4.2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/7901 17 artiklan 4 kohdan b alakohta ja 17 artiklan 4 kohdan c alakohdan viimeinen lause (eli ilmaisu ˮtoteuttaneet parhaansa mukaan b alakohdan mukaisesti toimia estääkseen niiden tulevat lataukset palveluunˮ) on kumottava

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puolan tasavalta vaatii, että tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta 17.4.2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/790 (EYVL L 130, 17.5.2019, s. 92) 17 artiklan 4 kohdan b alakohta ja 17 artiklan 4 kohdan c alakohdan viimeinen lause (eli ilmaisu ˮtoteuttaneet parhaansa mukaan b alakohdan mukaisesti toimia estääkseen niiden tulevat lataukset palveluunˮ) kumotaan ja Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Toissijaisesti Puolan tasavalta vaatii siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin toteaa, ettei riitautettuja säännöksiä voida erottaa muista direktiivin 2019/790 17 artiklan säännöksistä muuttamatta tähän säädökseen sisältyvää sääntelyä sisällöllisesti, kumoamaan direktiivin 2019/790 17 artiklan kokonaisuudessaan.

Puolan tasavalta väittää, että direktiivin 2019/790 säännökset ovat vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklaan kirjattua oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälitykseen.

Puolan tasavalta väittää erityisesti, että palveluntarjoajien velvollisuus varmistaa verkkosisältöjä yleisölle välittäessään, että tietyt teokset ja muu suojattu aineisto, joista oikeudenhaltijat ovat antaneet näiden palvelujen tarjoajille merkitykselliset ja tarvittavat tiedot, eivät ole saatavissa (direktiivin 2019/790 17 artiklan 4 kohdan b alakohta), sekä toteuttaa parhaansa mukaan toimia estääkseen oikeudenhaltijoilta riittävän perustellun ilmoituksen saatuaan ilmoituksen kohteena olevien teosten tai muun suojatun aineiston tulevat lataukset palveluun (direktiivin 2019/790 17 artiklan 4 kohdan c alakohdan viimeinen lause), edellyttää vastuun välttämiseksi, että tarjoajat ovat edeltä käsin automaattisesti tarkastaneet (suodattaneet) käyttäjien verkkoon asettamat sisällöt ja tällä tavoin ottaneet käyttöön ennalta ehkäiseviä tarkastusmenetelmiä. Tällainen menetelmä heikentää oikeuden sananvapauteen ja tiedonvälitykseen olennaista sisältöä eikä täytä vaatimusta näiden oikeuksien rajoittamisen suhteellisuudesta ja tarpeellisuudesta.

____________

1 EUVL 2019, L 130, s. 92.