Language of document :

2019. május 24-én benyújtott kereset – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

(C-401/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna meghatalmazott, W. Gonatarski ügyvéd)

Alperesek: Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

a Bíróság semmisítse meg a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv1 17. cikke (4) bekezdésének b) pontját, és 17. cikke (4) bekezdése c) pontjának végét (azaz a következő fordulatot tartalmazó részt: „valamint a b) pontnak megfelelően minden tőlük telhetőt megtettek azok jövőbeli feltöltésének megakadályozására”).

a Bíróság az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Lengyel Köztársaság azt kéri, hogy a Bíróság semmisítse meg a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 130., 2019. május 7., 92. o.) 17. cikke (4) bekezdésének b) pontját, és 17. cikke (4) bekezdése c) pontjának végét (azaz a következő fordulatot tartalmazó részt: „valamint a b) pontnak megfelelően minden tőlük telhetőt megtettek azok jövőbeli feltöltésének megakadályozására”), továbbá azt, hogy a Bíróság az Európai Parlamentet és az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Másodlagosan, amennyiben a Bíróság azt állapítaná meg, hogy a megtámadott rendelkezéseket az (EU) 2019/790 irányelv 17. cikkében szereplő többi rendelkezéstől – az e cikkben található rendelkezés lényegének megváltoztatása nélkül – nem lehet különválasztani, a Lengyel Köztársaság azt kéri, hogy a Bíróság teljes egészében semmisítse meg az (EU) 2019/790 irányelv 17. cikkét.

A Lengyel Köztársaság a 2019/790 irányelv megtámadott rendelkezéseivel szemben az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkében biztosított véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság megsértésén alapuló jogalapra hivatkozik.

A Lengyel Köztársaság többek között azt állítja, hogy az online tartalommegosztó szolgáltatók számára előírt azon kötelezettség, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak biztosítása érdekében, hogy azon konkrét műveket és más védelem alatt álló teljesítményeket, amelyekre vonatkozóan a jogosultak megadták a szolgáltatóknak a lényeges és szükséges információkat, elérhetetlenné tegyék (a 2019/790 irányelv 17. cikke (4) bekezdésének b) pontja), és az online tartalommegosztó szolgáltatók számára előírt azon kötelezettség, hogy a művek és más védelem alatt álló teljesítmények jogosultjai megfelelően indokolt értesítésének kézhezvételét követően minden tőlük telhetőt tegyenek meg azok jövőbeli feltöltésének megakadályozására (a 2019/790 irányelv 17. cikke (4) bekezdése c) pontjának vége) azzal a következménnyel jár, hogy a tartalomszolgáltatók a felelősség elkerülése érdekében kötelesek előzetesen automatikus ellenőrzést (szűrést) végezni a felhasználók által online megosztott tartalmak tekintetében, ami tehát megelőző jellegű ellenőrzési mechanizmusok bevezetésével jár. Az ilyen mechanizmus a véleménynyilvánítási és tájékozódási szabadság lényegét ássa alá, és nem tesz eleget annak a követelménynek, hogy e jog korlátozásának arányosnak és szükségesnek kell lennie.

____________

1 HL 2019. 130., 92. o.