Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-401/19)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, advokato W. Gonatarski

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/7901 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB, 17 straipsnio 4 dalies b punktą ir 17 straipsnio 4 dalies c punkto pabaigą (t. y. sakinio dalį, suformuluotą taip: „ir dėjo visas pastangas, kad užkirstų kelią jų įkėlimui ateityje pagal b punktą“),

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lenkijos Respublika prašo panaikinti 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (OL L 130, 2019 5 17, p. 92), 17 straipsnio 4 dalies b punktą ir 17 straipsnio 4 dalies c punkto pabaigą (t. y. sakinio dalį, suformuluotą taip: „ir dėjo visas pastangas, kad užkirstų kelią jų įkėlimui ateityje pagal b punktą“) ir priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad ginčijamos nuostatos negali būti atsietos nuo likusių Direktyvos (ES) 2019/790 17 straipsnio nuostatų, nekeičiant tame straipsnyje įtvirtinto reguliavimo turinio, Lenkijos Respublika subsidiariai prašo panaikinti visą Direktyvos (ES) 2019/790 17 straipsnį.

Lenkijos Respublika teigia, kad ginčijamomis Direktyvos 2019/790 nuostatomis pažeidžiama pagal Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį garantuojama teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę.

Lenkijos Respublika visų pirma tvirtina, kad turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjams nustatyti pareiga dėti visas pastangas, kad užtikrintų konkrečių kūrinių ir kitų objektų, dėl kurių teisių turėtojai paslaugų teikėjams suteikė aktualios ir reikalingos informacijos, neprieinamumą (Direktyvos 2019/790 17 straipsnio 4 dalies b punktas) ir dėti visas pastangas, kad užkirstų kelią kūrinių ir kitų objektų įkėlimui, dėl kurių teisių turėtojai yra gavę pakankamai pagrįstą pranešimą, ateityje (Direktyvos 2019/790 17 straipsnio 4 dalies c punkto pabaiga), lemia, kad, siekdami išvengti atsakomybės, internetinio turinio teikėjai turi iš anksto automatiškai patikrinti (filtruoti) naudotojų įkeltą turinį, o kartu ir numatyti prevencinės kontrolės mechanizmus. Toks mechanizmas paneigia teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę esmę ir neatitinka proporcingumo ir būtinumo riboti tą teisę reikalavimo.

____________

1 OL L 130, 2019, p. 92.