Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 26. června 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier v. Société Fromagère du Livradois SAS

(Věc C-490/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastníci původního řízení

Žalobce: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Žalovaná: Société Fromagère du Livradois SAS

Předběžná otázka

Musí být čl. 13 odst. 1 nařízení Rady č. 510/2006 ze dne 20. března 20061 a čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 20122 vykládány v tom smyslu, že zakazují pouze to, aby třetí osoba použila zapsaný název, nebo musí být vykládány v tom smyslu, že zakazují obchodní úpravu výrobku chráněného označením původu, zejména napodobení jeho charakteristického tvaru nebo vzhledu, která by mohla uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu, ačkoliv není použit zapsaný název?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2006, L 93, s. 12).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1).