Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 26 iunie 2019 – Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS

(Cauza C-490/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamant: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

Pârâtă: Société Fromagère du Livradois SAS

Întrebarea preliminară

Articolele 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 20061 și, respectiv, din Regulamentul nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 20122 trebuie interpretate în sensul că interzic numai utilizarea de către un terț a denumirii înregistrate sau trebuie interpretate în sensul că interzic prezentarea unui produs protejat printr-o denumire de origine, în special reproducerea formei sau a aspectului care îl caracterizează, care poate să inducă în eroare consumatorii cu privire la originea adevărată a produsului, chiar dacă nu este utilizată denumirea înregistrată?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JO 2006, L 93, p. 12, Ediție specială, 03/vol.71, p. 114).

2 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO 2012, L 343, p. 1).