Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

BENDROJO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. lapkričio 10 d.(*)

„Bendrijos dizainas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Registruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis statybinę plokštę – Ankstesnis dizainas, vaizduojantis plokštę triukšmą slopinančiai sienai – Negaliojimo pagrindas – Individualių savybių nebuvimas – Nagrinėjamas sektorius – Informuotas vartotojas – Dizainerio laisvės mastas – Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas – Gaminių, kuriais iš tikrųjų prekiaujama, reikšmė – Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas“

Byloje T‑193/20

Eternit, įsteigta Capelle-au-Bois (Belgija), atstovaujama avocats J. Muyldermans ir P. Maeyaert,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą J. Ivanausko ir V.Ruzek,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Eternit Österreich GmbH, įsteigta Feklabruke (Austrija), atstovaujama avocat M.Prohaska-Marchried,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2020 m. vasario 5 d. EUIPO trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1661/2018-3), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp Eternit Österreich ir Eternit,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. Kornezov (pranešėjas), teisėjai E. Buttigieg ir G. Hesse,

posėdžio sekretorė J. Pichon, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. balandžio 10 d.,

susipažinęs su EUIPO atsiliepimu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. rugpjūčio 17 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. rugpjūčio 21 d.,

įvykus 2021 m. balandžio 21 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        Ieškovė Eternit yra Bendrijos dizaino, kurio paraiška remiantis 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142) buvo paduota 2014 m. rugsėjo 15 d. ir kuris buvo įregistruotas numeriu 2538140-0001, savininkė.

2        Ginčijamas dizainas atrodo taip:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Gaminiai, kuriems numatyta pritaikyti ginčijamą dizainą, priklauso 25.01 klasei pagal iš dalies pakeistą 1968 m. spalio 8 d. Lokarno susitarimą, kuriuo nustatoma tarptautinio pramoninio dizaino klasifikacija, ir atitinka tokį aprašymą: „[Statybinės] plokštės“.

4        2016 m. gruodžio 12 d. įstojusi į bylą šalis Eternit Österreich GmbH, remdamasi Reglamento Nr. 6/2002 52 straipsniu, pateikė prašymą pripažinti ginčijamo dizaino registraciją negaliojančia.

5        Motyvas, kuriuo grindžiamas prašymas, numatytas Reglamento Nr. 6/2002 25 straipsnio 1 dalies b punkte, aiškinamame kartu su šio reglamento 4–8 straipsniais.

6        Prašyme pripažinti registraciją negaliojančia įstojusi į bylą šalis, be kita ko, tvirtino, kad ginčijamas dizainas nėra naujas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 6/2002 5 straipsnį, kad jis neturi individualių savybių, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 6 straipsnį, ir kad jo išvaizdos savybes lemia tik jų techninė funkcija, kaip tai suprantama pagal to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalį.

7        2018 m. birželio 28 d. Anuliavimo skyrius priėmė sprendimą, jame, pirma, padarė išvadą, kad įstojusi į bylą šalis neįrodė, jog ginčijamam dizainui apsauga netaikoma pagal Reglamento Nr. 6/2002 8 straipsnio 1 dalį, ir, antra, pripažino ginčijamo dizaino registraciją negaliojančia dėl to, kad jis neturi individualių savybių, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 6/2002 6 straipsnį, palyginti su dizainu, paskelbtu 2013 m. kovo 4 d. (t. y. prieš ginčijamo dizaino registracijos paraiškos pateikimą) „triukšmą slopinančios sienos“ tipo plokštei brošiūroje Lärmschutz, prieinamoje interneto svetainėje „http://www.rieder.at“, kuris atrodo taip: