Language of document : ECLI:EU:T:2021:782

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a zecea)

10 noiembrie 2021(*)

„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un panou pentru construcții – Desen sau model industrial anterior care reprezintă un panou pentru o barieră fonică – Motiv de nulitate – Lipsa caracterului individual – Sector în cauză – Utilizator avizat – Grad de libertate a creatorului – Lipsa unei impresii globale diferite – Relevanța produselor comercializate efectiv – Articolul 6 și articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”

În cauza T‑193/20,

Eternit, cu sediul în Capelle‑au‑Bois (Belgia), reprezentată de J. Muyldermans și P. Maeyaert, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de J. Ivanauskas și V. Ruzek, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal, fiind

Eternit Österreich GmbH, cu sediul în Vöcklabruck (Austria), reprezentată de M. Prohaska‑Marchried, avocat,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a EUIPO din 5 februarie 2020 (cauza R 1661/2018‑3), privind o procedură de declarare a nulității între Eternit Österreich și Eternit,

TRIBUNALUL (Camera a zecea),

compus din domnii A. Kornezov (raportor), președinte, E. Buttigieg și G. Hesse, judecători,

grefier: doamna J. Pichon, administratoare,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 10 aprilie 2020,

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 17 august 2020,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 21 august 2020,

în urma ședinței din 21 aprilie 2021,

pronunță prezenta

Hotărâre

 Istoricul litigiului

1        Reclamanta, Eternit, este titulara desenului sau modelului industrial comunitar depus la 15 septembrie 2014 la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70), înregistrat cu numărul 2538140-0001.

2        Desenul sau modelul industrial contestat este reprezentat după cum urmează:

Image not found1.1

Image not found1.2

Image not found1.3

Image not found1.4

Image not found1.5

3        Produsele cărora li se va aplica modelul sau desenul industrial contestat fac parte din clasa 25.01 în sensul Aranjamentului de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale din 8 octombrie 1968, cu modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „Panouri [pentru construcții]”.

4        La 12 decembrie 2016, reclamanta, Eternit Österreich GmbH, a introdus, în temeiul articolului 52 din Regulamentul nr. 6/2002, o cerere de declarare a nulității desenului sau modelului industrial contestat.

5        Motivul invocat în susținerea cererii de declarare a nulității era cel prevăzut la articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002 coroborat cu articolele 4-8 din acest regulament.

6        Intervenienta a arătat printre altele, în cererea sa de declarare a nulității, că desenul sau modelul industrial contestat nu era nou, în sensul articolului 5 din Regulamentul nr. 6/2002, că nu prezenta caracter individual, în sensul articolului 6 din acest regulament, iar caracteristicile aspectului său erau impuse exclusiv de funcția sa tehnică, în sensul articolului 8 alineatul (1) din același regulament.

7        La 28 iunie 2018, divizia de anulare a adoptat o decizie prin care, pe de o parte, a concluzionat că intervenienta nu a demonstrat că desenul sau modelul industrial contestat era afectat de excluderea de la protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 și, pe de altă parte, a declarat nulitatea desenului sau modelului industrial contestat pentru motivul că era lipsit de caracter individual în sensul articolului 6 din Regulamentul nr. 6/2002, în raport cu un desen sau model industrial divulgat la 4 martie 2013, adică înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial contestat, într‑o broșură intitulată Lärmschutz, pentru panouri de tip „barieră fonică”, accesibilă pe site‑ul internet „http://www.rieder.at”, și care era reprodus după cum urmează: