Language of document :

Kanne 26.4.2013 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-37/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajaja S. Rodriques ja asianajaja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

OLAFin sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla se hylkäsi kantajan työsopimuksen uusimista koskevan vaatimuksen sen jälkeen kun virkamiestuomioistuin oli kumonnut tuomiollaan kyseisen päätöksen, ja vaatimus henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta aiheutuneen vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

työsopimusten tekemistä varten toimivaltaisen viranomaisen 8.8.2012 tekemä päätös, jolla se hylkäsi kantajan sopimuksen uusimista koskevan vaatimuksen, kumotaan

siltä osin kuin on tarpeen, kantajan sopimuksen uusimista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä 12.8.2010 tehdyn implisiittisen päätöksen kumoaminen siinä tapauksessa, että sen kumoaminen asetettaisiin kyseenalaiseksi unionin virkamiestuomioistuimessa vireillä olevassa valitusasiassa

työsopimusten tekemistä varten toimivaltaisen viranomaisen 17.1.2013 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen tarpeellisin osin, jolla tämä hylkäsi kantajan 21.9.2012 tekemän valituksen,

kantajalle on maksettava hänen kärsimästään aineellisesta vahingosta sellainen summa, joka vastaa sen palkan, jonka hän olisi saanut, mikäli hänen OLAFin palveluksessa olevan väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksensa olisi uusittu vielä neljäksi vuodeksi, ja kantajan vuoden 2011 toukokuusta alkaen saaman palkan välistä erotusta (niin, että siinä otetaan huomioon hänen eläkeoikeutensa ja uran normaali kehittyminen)

kantajalle on korvattava sen johdosta, että hän menetti mahdollisuutensa toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, aiheutunut vahinko, jonka kohtuulliseksi määräksi arvioidaan väliaikaisesti 250 000 euroa

kantajalle on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä summa, jonka kohtuulliseksi määräksi on väliaikaisesti arvioitu 10 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.