Language of document :

2013. április 26-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-37/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Rodrigues és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító, OLAF által hozott határozat megsemmisítése, miután a Közszolgálati Törvényszék ítéletében megsemmisítette e határozatot, valamint az állítólag okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság 2012. augusztus 8-i azon határozatát, amely elutasította a felperes szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a felperes szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet elutasító, 2010. augusztus 12-i hallgatólagos határozatot abban az esetben, ha az Európai Unió Törvényszéke előtti fellebbezési eljárás keretében vitatnák annak megsemmisítését;

szükség esetén semmisítse meg a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság 2013. január 17-i határozatát, amely elutasította a felperes által 2012. szeptember 21-én előterjesztett panaszt;

az okozott vagyoni kár címén ítélje meg a felperesnek a következők különbözetének megfelelő összeget: egyrészt azon díjazás, amelyben akkor részesülhetett volna, ha négy évvel meghosszabbították volna az OLAF-nál fennálló ideiglenes alkalmazotti szerződését, másrészt azon díjazás, amelyet 2011 májusa óta kap (figyelembe véve a nyugdíjjogosultságait és a szokásos előmenetelt);

rendelje el a felperesnek a határozatlan idejű szerződésben való részesülés esélyének elvesztése miatt okozott, méltányossági alapon és előzetesen 250 000 euróban meghatározott vagyoni kár megtérítését;

rendelje el az okozott nem vagyoni kár megtérítéseként a méltányossági alapon és előzetesen 10 000 euróban meghatározott összeg megfizetését;

a Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.