Language of document :

Tožba, vložena 26. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-37/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Rodrigues in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OLAF, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za podaljšanje pogodbe po tem, ko je Sodišče za uslužbence s sodbo razglasilo ničnost te odločbe, in odškodninski zahtevek za zatrjevano nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPSP z dne 8. avgusta 2012, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za podaljšanje pogodbe, naj se razglasi za nično;

če je to potrebno, naj se odločba zaradi molka organa z dne 12. avgusta 2010, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za podaljšanje pogodbe, razglasi za nično, če je bila v okviru postopka s pritožbo pred Splošnim sodiščem Evropske unije izpodbita njena ničnost;

če je to potrebno, naj se odločba OPSP z dne 17. januarja 2013, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 21. septembra 2012, razglasi za nično;

tožeči stranki naj se za nastalo premoženjsko škodo odobri odškodnina, ki ustreza razliki med plačo, ki bi jo imela, če bi bila njena pogodba začasnega uslužbenca pri OLAF podaljšana za nadaljnja 4 leta, in plačo, ki jo prejema od maja 2011 (ob upoštevanju pokojninskih pravic in običajnega napredovanja);

povrne naj se premoženjska škoda, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi izgube možnosti, da bi pridobila pogodbo za nedoločen čas, ki je ex aequo et bono in začasno ocenjena na 250.000 EUR;

odobri naj se plačilo zneska, ex aequo et bono in začasno ocenjenega na 10.000 EUR, za utrpljeno nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.