Language of document :

26. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-38/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 1 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada 18. juuni 2012. aasta otsus nende pensioniõiguste staažilisa kohta, mille hageja omandas enne teenistusse asumist seoses pensioniõiguste ülekandmisega Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemidesse 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.