Language of document :

Kanne 26.4.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-38/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Aikaisemmin ansaittuihin eläkeoikeuksiin liittyvän päätöksen, jolla nämä oikeudet päätettiin laskea uusien sääntöjen perusteella, kumoaminen

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artikla on julistettava lainvastaiseksi

18.6.2012 tehty päätös, jolla kantajan aikaisemmin ansaitsemat eläkeoikeudet hyvitettiin niitä Euroopan unionin eläkejärjestelmään siirrettäessä 3.3.2011 annettujen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan yleisten täytäntöönpanosäännösten perustella, on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.