Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 26. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-38/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu uzsākt noteikt pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās amatā, pamatojoties uz jaunajiem VĪN

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgo īstenošanas noteikumu 9. pants ir pretlikumīgs;

atcelt 2012. gada 18. jūnija lēmumu noteikt tiesības uz pensiju, ko prasītājs ieguvis pirms stāšanās amatā, pārskaitot tās uz Eiropas Savienības iestāžu pensiju sistēmu, piemērojot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgos īstenošanas noteikumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.