Language of document :

Acțiune introdusă la 26 aprilie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-38/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de calculare a sporului pentru drepturile de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciu pe baza noilor DGE

Concluziile reclamantului:

Declararea articolului 9 din dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII din statut ca fiind nelegal;

anularea deciziei din 18 iunie 2012 de a acorda sporul pentru drepturile de pensie dobândite de reclamant înainte de intrarea sa în serviciu în cadrul transferului acestora către sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europe, în temeiul dispozițiilor generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII din statutul din 3 martie 2011,

obligarea Comisia la plata cheltuielilor de judecată.