Language of document :

Tožba, vložena 26. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-38/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela, opravi na podlagi novih splošnih določb za izvajanje.

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da je člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, nezakonit;

za nično naj se razglasi odločba z dne 18. junija 2012, da se izračun bonusa pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred začetkom dela, v okviru njihovega prenosa v pokojninski sistem institucij evropske unije opravi na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.