Language of document :

Sag anlagt den 29. april 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-39/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om fastsættelse af godskrivningen af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, i medfør af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten af 3. marts 2011 og af afgørelsen om afslag på klagen.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 24. januar 2013 om anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og de aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor sagsøgeren indgav sin ansøgning om overførsel af sine pensionsrettigheder.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser af 4. juli 2011 og af 1. august 2011 om anvendelse af de aktuarmæssige satser i de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.