Language of document :

2013 m. balandžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-39/13)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ir S. Orlandi

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

2011 m. kovo 3 d. sprendimo, kuriuo papildomos iki tarnybos Komisijoje įgytos teisės į pensiją nustatomos pagal naujas Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalies bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, ir sprendimo atmesti skundą panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atmesti jo 2013 m. sausio 24 d. skundą, kuriuo siekiama, kad būtų taikomos bendrosios įgyvendinimo nuostatos ir aktuariniai tarifai, galioję jo prašymo pervesti jo teises į pensiją pateikimo momentu.

Panaikinti 2012 m. liepos 11 d. PMO sprendimą taikyti aktuarinius tarifus pagal naujas bendrąsias įgyvendinimo nuostatas.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.