Language of document :

Beroep ingesteld op 29 april 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-39/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij de extra, vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten zijn vastgesteld krachtens de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van 3 maart 2011 (hierna: „AUB”) en van het besluit tot afwijzing van de klacht

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van haar klacht van 24 januari 2013 strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die van toepassing waren op het moment van haar verzoek om overdracht van pensioenrechten;

nietigverklaring van het besluit van het PMO van 4 juli 2011 waarbij de uit de nieuwe AUB volgende actuariële waarden zijn toegepast;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.