Language of document :

Acțiune introdusă la 29 aprilie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-39/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de stabilire a bonificației drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei în temeiul noilor dispoziții generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din Anexa VIII din Statutul din 3 martie 2011 și a deciziei de respingere a reclamației.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 24 ianuarie 2013 prin care solicita aplicarea dispozițiilor generale de punere în aplicare și a ratelor de actualizare aflate în vigoare la momentul la care a formulat cererea de transfer a drepturilor de pensie;

anularea decizie din 11 iulie 2012 a PMO, prin care au fost aplicate valorile de actualizare rezultate din noile dispoziții de punere în aplicare;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.