Language of document :

Tožba, vložena 29. aprila 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-39/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o določitvi bonusa pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo pri Komisiji, na podlagi novih splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011 (v nadaljevanju: SDI) in odločbe o zavrnitvi pritožbe.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi njene pritožbe z dne 24. januarja 2013, s katero je predlagala, naj se uporabijo SDI in aktuarske stopnje, ki so veljale ob vložitvi prošnje za prenos pokojninskih pravic, naj se razglasi za nično;

odločba PMO z dne 11. julija 2012, v kateri so bile uporabljene aktuarske vrednosti iz novih SDI, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.