Language of document :

Acțiune introdusă la 8 mai 2013 – ZZ şi alţii/BEI

(Cauza F-41/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: ZZ şi alţii (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziilor care figurează în fișele de salariu din luna februarie 2013, care stabilesc ajustarea anuală a salariilor limitată la 1,8 % pentru anul 2013, a notelor de informare pe care pârâta le-a adresat reclamanților la 5 februarie 2013 și la 15 februarie 2013 și anularea fișelor de salariu ulterioare. Pe de altă parte, obligarea instituției la plata de daune interese pentru prejudiciile material și moral pretins suferite

Concluziile reclamanţilor

Anularea deciziei care figurează în fișele de salariu ale reclamanților din luna februarie 2013, decizie care stabilește ajustarea anuală a salariilor limitată la 1,8 % pentru anul 2013 și, prin urmare, anularea deciziilor similare care figurează în fișele de salariu ulterioare și, în măsura în care este necesar, anularea a două note de informare pe care pârâta le-a adresat reclamanților la 5 februarie 2013 și la 15 februarie 2013;

obligarea pârâtei la plata către fiecare reclamant, pentru repararea prejudiciului material, (i) a restului de salariu corespunzător aplicării ajustării anuale pentru 2013, adică o creștere de 1,8 %, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013; (ii) a restului de salariu corespunzător consecințelor aplicării ajustării anuale de 1,8 % pentru 2013 asupra cuantumului salariilor care vor fi plătite începând cu ianuarie 2014; (iii) a unor dobânzi moratorii aferente restului de salarii datorat până la plata integrală a sumelor datorate, rata dobânzilor moratorii care urmează a se aplica trebuind calculată pe baza ratei fixate de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu trei puncte și (iv) a unor daune interese ca urmare a pierderii puterii de cumpărare, ansamblul acestui prejudiciu material fiind evaluat, cu titlu provizoriu, pentru fiecare reclamant, la 30 000 de euro;

obligarea pârâtei la plata către fiecare reclamant a sumei de 1 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.