Language of document :

Tožba, vložena 8. maja 2013 – ZZ in drugi proti EIB

(Zadeva F-41/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločb, ki so vsebovane v plačilnih listih za mesec februar 2013, s katerimi se uskladitev plač za leto 2013 omeji na 1,8%, obvestil, ki jih je tožena stranka poslala tožečim strankam 5. in 15. februarja 2013, in kasnejših plačilnih listov. Drugič, naložitev instituciji, naj plača odškodnino za domnevno nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožečih strank

Odločba, ki je vsebovana v plačilnih listih tožečih strank za mesec februar 2013, s katero se je uskladitev plač za leto 2013 omejila na 1,8 %, naj se razglasi za nično, zaradi česar naj se za nične razglasijo tudi enake odločbe, vsebovane v kasnejših plačilnih listih, in, po potrebi, dve obvestili, ki jih je tožena stranka poslala tožečim strankam 5. februarja 2013 in 15. februarja 2013;

toženi stranki naj se naloži, da iz naslova povračila premoženjske škode vsaki tožeči stranki plača (i) znesek plač, ki izhaja iz uskladitve za leto 2013, kar pomeni povečanje za 1,8 %, za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013; (ii) znesek plač, ki ustreza posledicam uporabe uskladitve 1,8 % za leto 2013 za višino plač, ki se bodo izplačevale od januarja 2014; (iii) zamudne obresti na vse dolgovane plače do popolnega poplačila dolgovanih zneskov, pri čemer naj se obrestna mera zamudnih obresti izračuna na podlagi obrestne mere, določene s strani Evropske centralne banke za glavne operacije refinanciranja v upoštevnem obdobju, in poveča za tri odstotne točke in (iv) odškodnino zaradi izgube kupne moči, pri čemer se celotna premoženjska škoda začasno oceni na 30.000 EUR na posamezno tožečo stranko;

toženi stranki naj se naloži povračilo nepremoženjske škode v višini 1.000 EUR vsaki tožeči stranki;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.