Language of document :

Žaloba podaná dne 7. května 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-40/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu důchodových práv žalobkyně do důchodového systému Unie, kterým se uplatňují nová OPU týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu.

Návrhová žádání žalobkyně

Rozhodnout, že je článek 9 obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu protiprávní,

zrušit rozhodnutí ze dne 11. října 2012, kterým se potvrzuje uplatnění parametrů stanovených v obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu ze dne 3. března 2011 na převod důchodových práv žalobkyně, a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.