Language of document :

Acțiune introdusă la 7 mai 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-40/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei referitoare la transferul drepturilor de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii, în conformitate cu articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor;

anularea deciziei din 11 octombrie 2012 prin care s-a confirmat aplicarea parametrilor vizați în Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011 pentru transferul drepturilor de pensie ale reclamantei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.