Language of document :

Tožba, vložena 7. maja 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F- 40/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove SID v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Predlogi tožeče stranke

člen 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2), Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, naj se razglasi za nezakonitega;

odločba z dne 11. oktobra 2012, s katero je potrjena uporaba parametrov iz splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011 za prenos pokojninskih pravic tožeče stranke, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.