Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 3. prosince 2015 – Macchia v. Komise

(Věc F-37/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013, s. 59.