Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta’ Diċembru 2015 – Macchia vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-37/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 207, 20.7.2013, p. 59.