Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 3. decembra 2015 – Macchia/Komisia

(vec F-37/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 59.