Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 3 december 2015 – Macchia mot kommissionen

(Mål F-37/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 207, 20.7.2013, s.59.