Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. dubna 2016 – Zajdel-Syryczyńska v. Komise

(Věc F-38/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 207, 20.7.2013, s. 59.