Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 29. travnja 2016. – Zajdel-Syryczyńska protiv Komisije

(predmet F-38/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik prvog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 207, 20. 7. 2013., str. 59