Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 aprilie 2016 - Zajdel-Syryczyńska/Comisia

(Cauza F-38/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 207, 20.7.2013, p. 59.