Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 aprilie 2016 - Sommier/Comisia

(Cauza F-40/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 207, 20.7.2013, p. 60.