Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 29. aprila 2016 – Sommier/Komisija

(Zadeva F-40/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 207, 20.7.2013, str. 60.