Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Sajewicz-Świackiewcz versus komisjon

(kohtuasi F-39/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Teiste skeemide aluselomandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Otsus staažilisa määramise kohta, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja S. Orlandi, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Ehrbar ja G. Gattinara, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega määrati kindlaks pensioniõigusliku staaži lisa pensioniõiguste eest, mis oli omandatud enne komisjoni teenistusse asumist vastavalt uutele üldistele rakenduseeskirjadele, ja otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 207, 20.7.2013, lk 60.