Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 1.8.2016 – Sajewicz-Świackiewcz v. komissio

(Asia F-39/13)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti tehty päätös palvelusvuosihyvityksen huomioon ottamisesta – Työjärjestyksen 81 artikla – Selvästi perusteeton kanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, sitten J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Ehrbar ja G. Gattinara, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla vahvistetaan ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvitys uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti, ja valituksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen kumoamiseksi

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi perusteettomana.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 60.