Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 1. kolovoza 2016. – Sajewicz- Świackiewcz protiv Komisije

(predmet F-39/13)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih na temelju drugih sustava – Odluka o priznavanju godina mirovinskog staža u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: u početku D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, zatim J.-N. Louis i S. Orlandi, odvjetnici, te naposljetku J.-N. Louis, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: u početku C. Ehrbar i M. G. Gattinara, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, i naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom se određuje priznavanje mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu u Komisiji na temelju novih općih provedbenih odredaba (DGE) i odluke o odbijanju žalbe.

Izreka rješenja

Tužba se odbija kao očito neosnovana.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 207, 20. 7. 2013., str. 60.