Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Sajewicz-Świackiewcz/Komisija

(lieta F-39/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Saskaņā ar citām shēmām iegūto pensijas tiesību nodošana Savienības pensijas shēmai – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jolanta Sajewicz-Świackiewcz (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, pēc tam J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, un, visbeidzot, J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji C. Ehrbar un M. G. Gattinara, pārstāvji, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pārstāvji, pēc tam G. Gattinara, pārstāvis, un, visbeidzot, G. Gattinara un F. Simonetti, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VĪN, ir noteiktas prasītājas pensijas tiesības, kas ir iegūtas pirms stāšanās amatā Komisijā, un lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1     OV C 207, 20.7.2013., 60. lpp.