Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 1 august 2016 – Sajewicz- Świackiewcz/Comisia

(Cauza F-39/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut – Transfer spre regimul de pensii al Uniunii al drepturilor la pensie dobândite în temeiul altor regimuri – Decizie de recunoaștere a sporului de vechime care aplică noile DGPA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statut – Articolul 81 din Regulamentul de procedură – Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați, ulterior J.-N. Louis și S. Orlandi, avocați și în final J.-N. Louis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Ehrbar și M. G. Gattinara, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara, agent și în final G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de stabilire a sporului aferent drepturilor la pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comisiei în aplicarea noilor DGPA și a deciziei de respingere a reclamației

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 207, 20.7.2013, p. 60.