Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 1ης Αυγούστου 2016

Υπόθεση F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συντάξεις – Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο άλλων συστημάτων – Απόφαση περί αναγνωρίσεως της προσαυξήσεως συντάξιμων ετών κατ’ εφαρμογήν των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων (ΓΕΔ) των άρθρων 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Άρθρο 81 του Κανονισμού Διαδικασίας – Προσφυγή προδήλως αβάσιμη»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η Jolanta Sajewicz-Świackiewcz ζήτησε την ακύρωση της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία αναγνωρίσθηκε η προσαύξηση συντάξιμων ετών στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν της μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα οποία απέκτησε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της στην υπηρεσία της Ένωσης, καθώς επίσης και, στο μέτρο που απαιτείται, της αποφάσεως περί απορρίψεως της διοικητικής της ενστάσεως.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Πράξεις των οργάνων – Διαχρονική εφαρμογή – Άμεση εφαρμογή του νέου κανόνα στα μελλοντικά αποτελέσματα καταστάσεως η οποία γεννήθηκε υπό το κράτος του προϊσχύσαντος κανόνα – Έκδοση νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Εφαρμογή επί της μεταφοράς κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που ζητήθηκε πριν από τη θέσπιση του νέου κανόνα αλλά πραγματοποιήθηκε μετά τη θέση του σε ισχύ – Προσβολή των κεκτημένων δικαιωμάτων και παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – Δεν συντρέχει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VIII, άρθρο 11 § 2)

2.      Υπάλληλοι – Συντάξεις – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση – Μεταφορά στο σύστημα της Ένωσης –Έκδοση νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Διαφορετική μεταχείριση υπαλλήλων ως προς τους οποίους το κεφάλαιο, που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, μεταφέρθηκε στο σύστημα της Ένωσης, αντιστοίχως, πριν και μετά την θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων – Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως – Δεν συντρέχει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VIII, άρθρο 11 § 2)

1.      Η εφαρμογή νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ επί της μεταφοράς στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο άλλου συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία ζητήθηκε πριν από την έκδοση των εν λόγω διατάξεων, αλλά πραγματοποιήθηκε μετά την θέση τους σε ισχύ, δεν αντίκειται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ.

Συναφώς, σύμφωνα με γενικώς αναγνωρισμένη αρχή, πλην εξαιρέσεων, ένας νέος κανόνας εφαρμόζεται αμέσως σε καταστάσεις που πρόκειται να γεννηθούν, καθώς επίσης και στα μελλοντικά αποτελέσματα καταστάσεων που γεννήθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχουν διαμορφωθεί πλήρως, υπό το κράτος του προϊσχύσαντος κανόνα. Το αντίθετο ισχύει μόνο για τις καταστάσεις που γεννώνται και διαμορφώνονται οριστικά υπό το κράτος του προϊσχύσαντος κανόνα, οι οποίες δημιουργούν κεκτημένα δικαιώματα. Ένα δικαίωμα θεωρείται κεκτημένο οσάκις το γεγονός που το δημιουργεί επέρχεται πριν από τη νομοθετική τροποποίηση. Εντούτοις, τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση δικαιώματος του οποίου το γενεσιουργό γεγονός δεν επήλθε υπό το κράτος της νομοθεσίας που τροποποιήθηκε.

Εν προκειμένω, αφενός, το άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ δεν αποκλείει μια τέτοια άμεση εφαρμογή των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων.

Αφετέρου, ούτε η κοινοποίηση προτάσεως περί αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών προς τον μόνιμο υπάλληλο ή το μέλος του λοιπού προσωπικού που έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησε στο πλαίσιο άλλου συνταξιοδοτικού συστήματος, ούτε, ακόμη λιγότερο, η απλή υποβολή τέτοιας αιτήσεως μεταβάλλουν την έννομη κατάσταση του ενδιαφερομένου ή παράγουν δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταντο, όσον αφορά μόνιμο υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού, κεκτημένα δικαιώματα δυνάμενα να προσβληθούν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Εξάλλου, το δικαίωμα αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών μόνιμου υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού δεν διαμορφώνεται πλήρως παρά μόνον αφότου πραγματοποιηθεί η μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στα αποκτηθέντα στο πλαίσιο άλλου συστήματος δικαιώματά του.

(βλ. σκέψεις 32 έως 35, 37)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 2015, Επιτροπή κατά Verile και Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, σκέψεις 151 έως 154 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Το θεσμικό όργανο, εκδίδοντας νέες γενικές εκτελεστικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ, από τις οποίες προκύπτει διαφορετική μεταχείριση των υπαλλήλων ως προς τους οποίους το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα αποκτηθέντα σε άλλο σύστημα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα μεταφέρθηκε στο σύστημα της Ένωσης, αντιστοίχως, πριν και μετά τη θέση σε ισχύ των εν λόγω διατάξεων, δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, καθόσον η διαφορετική μεταχείριση αφορά υπαλλήλους οι οποίοι δεν ανήκουν στην ίδια και αυτή κατηγορία.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι ως προς τους οποίους το κεφάλαιο που αντιστοιχεί στα αποκτηθέντα σε άλλο σύστημα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα δεν είχε μεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ των νέων διατάξεων δεν βρίσκονταν στην ίδια νομική κατάσταση με τους υπαλλήλους των οποίων τα αποκτηθέντα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους συνταξιοδοτικά δικαιώματα είχαν ήδη μεταφερθεί, πριν από την ημερομηνία αυτή, στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης υπό την μορφή κεφαλαίου και ως προς τους οποίους είχε εκδοθεί απόφαση περί αναγνωρίσεως προσαυξήσεως συντάξιμων ετών στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος. Οι πρώτοι διέθεταν ακόμη συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε άλλο σύστημα ενώ, ως προς τους δεύτερους, είχε ήδη πραγματοποιηθεί μεταφορά κεφαλαίου η οποία επέφερε την απόσβεση των δικαιωμάτων αυτών και την αντίστοιχη αναγνώριση προσαυξήσεως συντάξιμων ετών στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης.

Εκτός αυτού, η διαφορετική αυτή μεταχείριση στηρίζεται επίσης σε ένα αντικειμενικό στοιχείο, ανεξάρτητο από την βούληση του οικείου οργάνου, ήτοι στην ταχύτητα με την οποία το οικείο εξωτερικό συνταξιοδοτικό σύστημα διεκπεραιώνει την επίμαχη αίτηση μεταφοράς κεφαλαίου.

(βλ. σκέψη 42)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 2015, Επιτροπή κατά Verile και Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, σκέψεις 177 έως 180