Language of document : ECLI:EU:F:2016:189

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

1. kolovoza 2016.

Predmet F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Prijenos prema mirovinskom sustavu Unije mirovinskih prava stečenih na temelju drugih mirovinskih sustava – Odluka o priznavanju mirovinskog staža primjenom novih općih provedbenih odredbi (OPO) iz članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom Jolanta Sajewicz-Świackiewcz zahtijeva poništenje odluke Europske komisije o priznavanju mirovinskog staža u mirovinskom sustavu Europske unije nakon prijenosa mirovinskih prava stečenih na temelju drugog mirovinskog sustava prije imenovanja u službu Unije i, ako je potrebno, odluke o odbijanju njezine žalbe.

Odluka:      Tužba se odbija kao očito neosnovana. Svaka stranka snosi vlastite troškove.

Sažetak

1.      Akti institucija – Vremenska primjena – Neposredna primjena novog pravila na buduće učinke situacije koja je nastala tijekom razdoblja valjanosti prijašnjeg pravila – Donošenje novih općih provedbenih odredbi članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Primjena na prijenos stečenih mirovinskih prava koji je zatražen prije donošenja novog pravila, ali je proveden nakon njegova stupanja na snagu – Povreda stečenih prava i načela legitimnih očekivanja – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

2.      Dužnosnici – Mirovine – Mirovinska prava stečena prije stupanja u službu Unije – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Donošenje novih općih provedbenih odredbi članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Razlika u postupanju između dužnosnikâ čija je kapitalizirana vrijednost njihovih mirovinskih prava prenesena u sustav Unije prije odnosno poslije stupanja na snagu navedenih odredbi – Povreda načela jednakog postupanja Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

1.      Primjena novih općih provedbenih odredbi članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju u pogledu prijenosa u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih u drugom mirovinskom sustavu, koji je zatražen prije donošenja navedenih odredbi, ali koji je ostvaren nakon njihova stupanja na snagu, nije protivna članku 11. stavku 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Prema općenito priznatom načelu, osim ako nije drukčije određeno, novo se pravilo primjenjuje odmah na sve slučajeve koji nastanu te ima buduće učinke na slučajeve koji su nastali tijekom važenja prijašnjeg pravila a da nisu do tada u cijelosti okončani. Drukčije vrijedi samo za situacije koje su nastale i definitivno su završene za vrijeme važenja ranijeg pravila, a koje stvaraju stečena prava. Pravo se smatra stečenim kada događaj na temelju kojeg ono nastaje nastupi prije zakonodavne izmjene. Međutim, o tome se ne radi u slučaju prava u odnosu na koje događaj na temelju kojeg ono nastaje ne nastupi za vrijeme važenja izmijenjenog zakonodavstva.

S jedne strane, članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju ne protivi se neposrednoj primjeni novih općih provedbenih odredbi.

S druge strane, ni obavještavanje dužnosnika ili službenika koji je postavio zahtjev za prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih u drugom mirovinskom sustavu o prijedlogu za priznavanje godina mirovinskog staža, ni, pogotovo, samo postavljanje takvog zahtjeva ne mijenjaju pravnu situaciju zainteresirane osobe i ne proizvode obvezne pravne učinke. Stoga u odnosu na dužnosnika ili službenika nisu postojala stečena prava koja su mogla biti povrijeđena primjenom novih odredbi.

Nadalje, pravo dužnosnika ili službenika da mu se priznaju godine mirovinskog staža stječe se u potpunosti tek kada je u mirovinski sustav Unije prenesena kapitalizirana vrijednost njezinih prava stečenih u drugom sustavu.

(t. 32. do 35. i 37.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 151. do 154. i navedena sudska praksa

2.      Donošenjem novih općih provedbenih odredbi članaka 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju iz kojih proizlazi različito postupanje prema dužnosnicima čija je kapitalizirana vrijednost mirovinskih prava stečenih u drugom sustavu prenesena u sustav Unije prije, odnosno, poslije stupanja na snagu spomenutih odredbi, institucija nije povrijedila načelo jednakog postupanja zato što se različito postupa s dužnosnicima koji nisu dio jedne kategorije.

Naime, dužnosnici čije kapitalizirane vrijednosti njihovih mirovinskih prava stečenih u drugom sustavu nisu bile prenesene u mirovinski sustav Unije u trenutku stupanja na snagu novih odredbi, ne nalaze se u istoj pravnoj situaciji kao i dužnosnici čija su mirovinska prava, stečena prije njihova stupanja u službu, bila već prije tog dana predmet prijenosa u obliku kapitalizirane vrijednosti u mirovinski sustav Unije i u odnosu na koja je donesena odluka o priznavanju godina mirovinskog staža u potonjem sustavu. Prvi su još raspolagali mirovinskim pravima u drugom sustavu, dok je u odnosu na druge već bio proveden prijenos kapitalizirane vrijednosti, posljedica čega je prestanak tih prava i odgovarajuće priznavanje godina mirovinskog staža u mirovinskom sustavu Unije.

Takvo različito postupanje, osim toga, počiva na objektivnom elementu koji ne ovisi o volji predmetne institucije, odnosno brzini kojom predmetni vanjski mirovinski sustav obrađuje zahtjeve za prijenos kapitalizirane vrijednosti dotične osobe.

(t. 42.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 177. do 180. i navedena sudska praksa