Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 26. jūlijā iesniedza Tribunale di Milano (Itālija) - Nintendo Co., Ltd u.c./PC Box Srl un 9Net Srl

(lieta C-355/12)

Tiesvedības valoda - itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Milano

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Atbildētājas: PC Box Srl, 9Net Srl

Prejudiciālie jautājumi

vai Direktīvas 2001/29/EK  6. pants, ņemot vērā arī šīs pašas direktīvas preambulas 48. apsvērumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tehnoloģisku aizsardzības pasākumu aizsardzību saistībā ar autortiesību aizsargātiem darbiem vai citiem materiāliem var attiecināt arī uz sistēmu, ko ražo un tirgo tas pats uzņēmums, kura datortehnikā ir uzstādīta tāda ierīce, kas ir spējīga uz atsevišķa informācijas nesēja, kurā ir noglabāti aizsargāti darbi (video spēles, ko ražo šis pats uzņēmums, kā arī trešās personas, aizsargāto darbu autori), atpazīt atpazīšanas kodu, kura neesamības gadījumā minēto darbu nevar vizualizēt un izmantot saistībā ar šo sistēmu, tādējādi šai iekārtai iekļaujot arī sistēmu, kuru nevar izmantot ar jebkuru papildu aprīkojumu vai precēm, ko nav ražojis pats sistēmas ražotājs uzņēmums?

ja ir jāaplūko, vai tādas preces vai sastāvdaļas izmantošana, kuras mērķis ir apiet tehnoloģiskos aizsardzības pasākumus, ir svarīgāka nekā citi komerciāli būtiskie mērķi vai izmantošanas veidi, vai Direktīvas 2001/29/EK 6. pants, ņemot vērā arī šīs pašas direktīvas preambulas 48. apsvērumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesai ir jānosaka kritēriji šīs situācijas izvērtēšanai, kuros priekšroka tiktu dota preces, kurā ir ievietots aizsargātais saturs, konkrētai izmantošanai, ko ir paredzējis tiesību īpašnieks, vai - pakārtoti vai papildus - kvantitatīvi kritēriji saistībā ar salīdzināmo izmantošanas veidu saturu, vai kvalitatīvi kritēriji saistībā ar pašu izmantošanas veidu raksturu un nozīmīgumu?

____________

1 - OV L 167, 10. lpp.