Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano (Italija) 26. julija 2012 - Nintendo Co., Ltd in drugi proti PC Box Srl in 9Net Srl

(Zadeva C-355/12)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Toženi stranki: PC Box Srl, 9Net Srl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    1. Ali je treba člen 6 Direktive 2001/29/ES, tudi glede na uvodno izjavo 48 te direktive, razlagati tako, da se varstvo ukrepov tehnične zaščite avtorskopravno varovanih del ali predmetov, lahko razširi na sistem, ki ga proizvaja in trži ista družba in v katerem je v strojni opremi nameščena naprava, ki na nosilcu zaščitenega dela (videoigre, ki jo poleg tretjih oseb, ki so lastniki zaščitenih del, proizvaja ista družba) prepozna identifikacijsko številko, brez katere si na takem sistemu navedenega dela ni mogoče ogledati in ga uporabljati, tako da navedena naprava ustvarja zaprt sistem, ki ni združljiv z napravami in dodatki, ki jih ne proizvaja družba, ki proizvaja sam sistem?

2.    Ali je treba člen 6 Direktive 2001/29/ES, tudi glede na uvodno izjavo 48 te direktive, v primerih, v katerih je treba presoditi, ali sta proizvod ali sestavni del namenjena bolj izogibanju tehničnemu ukrepu zaščite kakor drugim komercialno pomembnim rabam, razlagati tako, da mora nacionalno sodišče pri presoji tega vidika uporabiti merila, s katerimi se ugotavlja namembnost, ki jo imetnik pravic pripisuje proizvodu, v katerega se vstavi zaščitena vsebina, oziroma namesto ali poleg teh meril kvantitativna merila, s katerimi se primerja obseg različnih rab, ali kvalitativna merila, s katerimi se ugotavljata narava in pomen samih rab?

____________

1 - UL L 167, str. 10.