Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. januarja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Milano - Italija) – Nintendo Co. Ltd in drugi proti PC Box Srl, 9Net Srl

(Zadeva C-355/12)1

(Direktiva 2001/29/ES – Avtorske in sorodne pravice v informacijski družbi – Pojem „tehnični ukrepi“ – Zaščitna naprava – Aparat in zaščiteni dodatki – Podobne dodatne naprave, izdelki ali komponente drugih podjetij – Izključitev vsakršne združljivosti med njimi – Obseg teh tehničnih ukrepov– Upoštevnost)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Milano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Toženi stranki: PC Box Srl, 9Net Srl

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale ordinario di Milano – Razlaga člena 6 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) v povezavi z uvodno izjavo 48 te direktive – Pojem „tehnični ukrepi“ – Varnostna naprava, ki izključuje vsakršno združljivost aparata in zaščitenih dodatkov s podobnimi aparati in zaščitenimi dodatki, ki niso lastni podjetju, ki jih proizvaja ali podjetjem, ki imajo njegovo dovoljenje – Upoštevnost namembnosti, ki jo proizvajalec pripisuje tem tehničnim ukrepom

Izrek

Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da lahko pojem „dejanski tehnični ukrep“ v smislu člena 6(3) te direktive zajema tehnične ukrepe, ki se kažejo predvsem v tem, da se naprava za prepoznavanje namesti ne samo na nosilec, ki vsebuje zaščiteno delo, kot je video igra, da bi jo zaščitili pred dejanji, ki jih imetnik avtorske pravice ne dovoli, temveč tudi na prenosne aparate ali konzole, namenjene zagotovitvi dostopa do teh iger in njihovi uporabi.

Nacionalno sodišče mora preveriti, ali bi drugi ukrepi oziroma ukrepi, ki niso nameščeni na konzolah, lahko manj posegali v dejavnosti tretjih ali manj omejevali te dejavnosti in ob tem zagotavljali primerljivo varstvo imetnikovih pravic. V ta namen je treba upoštevati zlasti stroške, ki se nanašajo na različne vrste tehničnih ukrepov, tehnične in praktične vidike njihove vzpostavitve ter primerjavo učinkovitosti teh različnih vrst tehničnih ukrepov glede varstva imetnikovih pravic, pri čemer pa ni treba, da je ta učinkovitost absolutna. Navedeno sodišče mora tudi preučiti cilj naprav, izdelkov ali komponent, ki se lahko izognejo navedenim tehničnim ukrepom. V zvezi s tem bo dokaz o načinih dejanske uporabe s strani tretjih glede na okoliščine obravnavanega primera posebej upošteven. Nacionalno sodišče lahko zlasti preuči, kako pogosto se te naprave, izdelki ali komponente dejansko uporabljajo v nasprotju z avtorsko pravico ter kako pogosto se uporabljajo za namen, ki navedene pravice ne krši.

____________

1 UL C 295, 29.9.2012.