Language of document :

Tužba podnesena 11. prosinca 2016. – QI i drugi protiv Komisije i Europske središnje banke (ECB)

(predmet T-868/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: QI (Atena, Grčka) i 15 drugih tužitelja (zastupnik: S. Pappas i I. Ioannidis, odvjetnici)

Tuženici: Europska komisija, Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

naloži Europskoj uniji i/ili Europskom sustavu središnjih banaka (ESSB) da nadoknade iznose navedene u tužbi koji odgovaraju šteti koju su tužitelji pretrpjeli zbog njihova nezakonitog sudjelovanja u restrukturiranju grčkog javnog duga zbog naknadne primjene klauzula o zajedničkom djelovanju;

podredno, naloži Uniji i/ili Europskoj središnjoj banci (ESB) da tužiteljima nadoknade iznose određene u tužbi koji odgovaraju šteti koju su tužitelji pretrpjeli zbog nezakonitog isključenja vjerovnika grčkog javnog sektora iz restrukturiranja grčkog javnog duga ;

u svakom slučaju, naloži ESB-u da tužiteljima nadoknadi štetu određenu u tužbi koja je u odnosu na svakog tužitelja nastala zbog nezakonitog isključenja ESSB-a iz restrukturiranja grčkog javnog duga;

naloži ESB-u i/ili Uniji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog temelji se na činjenici da su radnje Unije i/ili ESB-a i ESSB-a poduzete ultra vires i protivno člancima 120. do 126., 127 i 352. stavku 1. UFEU-a.

Drugi tužbeni razlog temelji se na činjenici da se radnjama ESB-a i ESSB-a, osobito u odnosu na isključenje ESSB-a iz restrukturiranja, krši članak 123. UFEU-a.

Treći tužbeni razlog temelji se na činjenici da se radnjama Unije i/ili ESB-a i ESSB-a krši pravo na vlasništvo tužiteljâ koje je zaštićeno na temelju članka 17. Povelje o temeljnim pravima.

Četvrti tužbeni razlog temelji se na činjenici da se radnjama Unije i/ili ESB-a i ESSB-a krši slobodno kretanje kapitala koje je zaštićeno na temelju članka 63. UFEU-a.

Peti tužbeni razlog temelji se na činjenici da se radnjama Unije i/ili ESB-a i ESSB-a krši pravo tužitelja na jednako postupanje koje je zaštićeno na temelju članka 20. Povelje o temeljnim pravima.

____________