Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2016 – QI in drugi/Komisija in ECB

(Zadeva T-868/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: QI (Atene, Grčija) in 15 drugih tožečih strank (zastopnika: S. Pappas in I. Ioannidis, odvetnka)

Toženi stranki: Evropska komisija in Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Evropski uniji in/ali Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB) naloži plačilo zneskov, ki so navedeni v tožbi in ki ustrezajo škodi, ki so jo tožeče stranke utrpele zaradi njunega nezakonitega sodelovanja pri prestrukturiranju državnega dolga Grčije zaradi naknadne aktivacije določbe o kolektivnem delovanju;

podredno, Uniji in/ali Evropski centralni banki (ECB) naloži plačilo zneskov, ki so navedeni v tožbi in ki ustrezajo škodi, nastali zaradi nezakonite izključitve upnikov grškega javnega sektorja iz prestrukturiranja državnega dolga Grčije;

vsekakor ECB naloži plačilo odškodnine tožečim strankam za škodo, ki je v tožbi opisana za vsako tožečo stranko in ki je posledica nezakonite izključitve ESCB iz prestrukturiranja državnega dolga Grčije;

ECB in/ali Uniji naloži plačilo stroškov postopkov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: ukrepi Unije in/ali ECB in ESCB so bili sprejeti ultra vires in v nasprotju s členi od 120 do 126, 127 in 352(1) PDEU.

Drugi tožbeni razlog: ukrepi ECB in ESCB, ki se nanašajo zlasti na izključitev ESCB iz prestrukturiranja, kršijo člen 123 PDEU.

Tretji tožbeni razlog: ukrepi Unije in/ali ECB in ESCB kršijo lastninsko pravico tožečih strank, ki je varovana s členom 17 Listine o temeljnih pravicah.

Četrti tožbeni razlog: ukrepi Unije in/ali ECB in ESCB kršijo prost pretok kapitala, ki je varovan s členom 63 PDEU.

Peti tožbeni razlog: ukrepi Unije in/ali ECB in ESCB kršijo pravico tožeče stranke do enake obravnave, ki je varovana s členom 20 Listine o temeljnih pravicah.

____________