Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.2.2022 – QI ym. v. komissio ja EKP

(asia T-868/16)1

(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Talous- ja rahapolitiikka – Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestely – Sopimus velkainstrumenttien vaihdosta yksinomaan eurojärjestelmän keskuspankkien hyväksi – Yksityisen sektorin osallistuminen – Yhteistoimintalausekkeet – Yksityiset velkojat – Julkiset velkojat – Vastuuseen joutuminen – Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen – SEUT 63 artiklan 1 kohta – SEUT 120–127 artikla ja SEUT 352 artiklan 1 kohta – Omistusoikeus – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: QI ja 15 muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaajat: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-P. Keppenne, L. Flynn ja T. Maxian Rusche) ja Euroopan keskuspankki (asiamiehet: K. Laurinavičius ja M. Szablewska, avustajanaan asianajaja H.-G. Kamann)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajien vaatimuksia: Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou ja J. Bauerschmidt)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus sen vahingon korvaamiseksi, jota kantajille on niiden mukaan aiheutunut pakollisen valtion velkainstrumenttien vaihdon täytäntöönpanosta Kreikan valtionvelan uudelleenjärjestelyn yhteydessä vuonna 2012 yksityisten sijoittajien osallistumisen nojalla sovellettaessa yhteistoimintalausekkeita muun muassa Eurooppa-neuvoston, neuvoston, komission ja EKP:n menettelyjen ja toimien vuoksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

QI ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) oikeudenkäyntikulut.

Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 30, 30.1.2017.