Language of document :

Presuda Općeg suda od 9. veljače 2022. – QI i dr./Komisija i ESB

(predmet T-868/16)1

„Izvanugovorna odgovornost – Ekonomska i monetarna politika – Restrukturiranje grčkog javnog duga – Sporazum o razmjeni vrijednosnih papira isključivo u korist središnjih banaka Eurosustava – Sudjelovanje privatnog sektora – Klauzule o zajedničkom djelovanju – Privatni vjerovnici – Javni vjerovnici – Pripisivost – Dovoljno ozbiljna povreda pravnog pravila kojim se dodjeljuju prava pojedincima – Članak 63. stavak 1. UFEU-a – Članci 120. do 127. i članak 352. stavak 1. UFEU-a – Pravo vlasništva – Jednako postupanje”

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: QI i 15 drugih tužitelja čija se imena nalaze u prilogu presudi (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J.-P. Keppenne, L. Flynn i T. Maxian Rusche, agenti), Europska središnja banka (zastupnici: K. Laurinavičius i M. Szablewska, agenti, uz asistenciju H.-G. Kamanna, odvjetnika)

Intervenijenti u potporu tuženicima: Europsko vijeće, Vijeće Europske unije (zastupnici: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou i J. Bauerschmidt, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 268. UFEU-a kojim se traži naknada štete koju su tužitelji navodno pretrpjeli slijedom provedbe obvezne razmjene državnih dužničkih instrumenata u okviru restrukturiranja grčkog javnog duga u 2012., na temelju sudjelovanja privatnih ulagatelja koje podrazumijeva primjenu klauzula o zajedničkom djelovanju, zbog postupanja i akata, među ostalim, Europskog vijeća, Vijeća, Komisije i ESB-a.

Izreka

Tužba se odbija.

Osobi QI i drugim tužiteljima čija se imena nalaze u prilogu presudi nalaže se snošenje vlastitih troškova, kao i troškova Europske komisije i Europske središnje banke (ESB).

Europsko vijeće i Vijeće Europske unije snosit će vlastite troškove.

____________

1 SL C 30, 30. 1. 2017.